U liruan nga të gjitha akuzat, po tani kush do ta paguajë dëmin edhe të Grimës?